روزهای کار

مشوره دهی در امور اجتماعی و ثبت نام در کلاسها

دوشنبه
 10:00 - 13:00

پنج شنبه
10:00 - 13:00
 14:00 - 17:00

Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.
 Afghanisches Kultur- und Beratungszentrum
 Liebenwalder Str. 1
 13347 Berlin

مشوره دهی برای افغانان در پانکو
زمان :
چهار شنبه ها ساعت 10:00 قبل از ظهر ال 12:00 ظهر

مکان:
Welcome Center Pankow
Fröbelstrasse 17
10405 Berlin
خانه شماره 6 منزل دوم اطاق شماره 241

مشاور:
اقای امید ارغندیوال
ایمیل ادرس:
arghandiwal@yaarberlin.de