كورس های زبان آلمانی برای پناهندگان افغان

سازمان يار  كورس های آموزشی رایگان زبان آلمانی را برای پناهجويان و پناهندگان افغان در سطوح ذيل ارائه می دهد.

كورس هاي  آموزشی زبان الماني

دوره آلفا: دوشنبه ها و جمعه ها از ۱۵:۰۰ تا ۱۷:۳۰

کورس کمکی A1 چهارشنبه از ساعت ۱۷:۳۰ تا ۲۰:۰۰

دوره های آموزشی پیشرفته: جمعه ها از ساعت ۱۹:۰۰ تا ۲۱:۳۰


مكان برگزاري كورس و ثبت نام – اوبان ٩

Liebenwalder Str. 1

13347 Berlin


ثبت نام

دوشنبه ها از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و پنج شنبه ها از ۱۰:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰

روزهای کار

مشوره دهی در امور اجتماعی و ثبت نام در کلاسها

دوشنبه
 10:00 - 13:00

پنج شنبه
10:00 - 13:00
 14:00 - 17:00

Yaar - Bildung, Kultur, Begegnung e.V.
 Afghanisches Kultur- und Beratungszentrum
 Liebenwalder Str. 1
 13347 Berlin

مشوره دهی برای افغانان در پانکو
زمان :
چهار شنبه ها ساعت 10:00 قبل از ظهر ال 12:00 ظهر

مکان:
Welcome Center Pankow
Fröbelstrasse 17
10405 Berlin
خانه شماره 6 منزل دوم اطاق شماره 241

مشاور:
اقای امید ارغندیوال
ایمیل ادرس:
arghandiwal@yaarberlin.de